Automation-LV

Automātikas komponentes

Mehāniskie mezgli nav spējīgi izpildīt savas funkcijas, ja tie netiek atbilstoši vadīti. Mehānisko mezglu vadība ir galvenais industriālo iekārtu automātikas uzdevums. Tas ir kā neironu tīkls, kurš, balstoties uz saņemtajiem signāliem, liek izpildmehānismiem veikt konkrētas darbības. Komunicējot ar klientu, mūsu pieredzējušie inženieri spēj piedāvāt piemērotākos risinājumus, un izvēlēties mūsdienīgākos vadības un kontroles mehānismus jebkurai situācijai.

Industriālā programmēšana

Mūsdienās arvien pieaugošās ražošanas apjomu un kvalitātes prasības neizbēgami pieprasa radīt arvien komplicētākas ražošanas iekārtas. Šādu iekārtu darbības funkciju izpilde un kontrole prasa mūsdienīgus vadības algoritmus. Pārdomāts iekārtas vadības algoritms ne tikai nodrošina veiksmīgu tās darbību, bet arī paaugstina ražību un uzlabo izstrādājumu kvalitāti. Mēs lepojamies, ka mūsu inženieri spēj risināt pat ļoti komplicētus programmēšanas uzdevumus. Mēs piedāvājam pārdomātus algoritmus, gan jaunām, gan jau esošām ražošanas iekārtām.

Ieguvumi

Pēc rūpnieciskās automātikas sākotnējām izmaksām, tās turpmākās ekspluatācijas vienīgās izmaksas ir enerģija, apkopes un remonti, kas ir daudz mazākas salīdzinājumā ar cilvēku resursu izmantošanu. Rūpnieciskā automatizācijas ieviešana nodrošina darbinieku skaita samazināšanu, tajā pašā laikā saražotās produkcijas apjoms pieaug. Ieviešot rūpniecībā automatizāciju, pieaug uzņēmuma konkurētspēja, un rodas iespēja ražot produkciju patērētājam pieejamās cenās.

Automatizācija paaugstina personāla drošību.

Novecojušu iekārtu rekonstrukcija

Ne vienmēr, lai ražotu ir nepieciešama jauna iekārta. Bieži vien arī novecojušas iekārtas ir iespējams modernizēt, pielāgot mūsdienu prasībām un integrēt modernā ražošanas sistēmā. Tas vienmēr ir balanss starp investīciju apjomu un sagaidāmo rezultātu. Mēs esam atvērti jebkuram izaicinājumam, mūsu inženieri uzklausīs jūsu vēlmes apskatīs ražošanas iekārtas un piedāvās optimālākos risinājumus jūsu mērķu sasniegšanai.

Mūsdienās arvien pieaugošās ražošanas apjomu un kvalitātes prasības neizbēgami pieprasa radīt arvien komplicētākas ražošanas iekārtas. Šādu iekārtu darbības funkciju izpilde un kontrole prasa mūsdienīgus vadības algoritmus. Pārdomāts iekārtas vadības algoritms ne tikai nodrošina veiksmīgu tās darbību, bet arī paaugstina ražību un uzlabo izstrādājumu kvalitāti. Mēs lepojamies, ka mūsu inženieri spēj risināt pat ļoti komplicētus programmēšanas uzdevumus. Mēs piedāvājam pārdomātus algoritmus, gan jaunām, gan jau esošām ražošanas iekārtām.

Mehāniskie mezgli nav spējīgi izpildīt savas funkcijas, ja tie netiek atbilstoši vadīti. Mehānisko mezglu vadība ir galvenais industriālo iekārtu automātikas uzdevums. Tas ir kā neironu tīkls, kurš, balstoties uz saņemtajiem signāliem, liek izpildmehānismiem veikt konkrētas darbības. Komunicējot ar klientu, mūsu pieredzējušie inženieri spēj piedāvāt piemērotākos risinājumus, un izvēlēties mūsdienīgākos vadības un kontroles mehānismus jebkurai situācijai.

Pēc rūpnieciskās automātikas sākotnējām izmaksām, tās turpmākās ekspluatācijas vienīgās izmaksas ir enerģija, apkopes un remonti, kas ir daudz mazākas salīdzinājumā ar cilvēku resursu izmantošanu. Rūpnieciskā automatizācijas ieviešana nodrošina darbinieku skaita samazināšanu, tajā pašā laikā saražotās produkcijas apjoms pieaug. Ieviešot rūpniecībā automatizāciju, pieaug uzņēmuma konkurētspēja, un rodas iespēja ražot produkciju patērētājam pieejamās cenās.

Automatizācija paaugstina personāla drošību.

Ne vienmēr, lai ražotu ir nepieciešama jauna iekārta. Bieži vien arī novecojušas iekārtas ir iespējams modernizēt, pielāgot mūsdienu prasībām un integrēt modernā ražošanas sistēmā. Tas vienmēr ir balanss starp investīciju apjomu un sagaidāmo rezultātu. Mēs esam atvērti jebkuram izaicinājumam, mūsu inženieri uzklausīs jūsu vēlmes apskatīs ražošanas iekārtas un piedāvās optimālākos risinājumus jūsu mērķu sasniegšanai.