Metālapstrāde, automātika, ražošana, montāža


Inženiertehniskais uzņēmums SIA AMI dibināts 2017.gadā. Uzņēmuma dibinātāji ir mehānikas inženieris Mārcis Zariņš, elektroautomātikas inženieris Edvīns Bogdāns un programmēšanas inženieris Valdis Bogdāns. Uzņēmums piedāvā industriālo iekārtu ražošanas pilnu ciklu. Mehāniskās un elektriskās daļas projektēšanu, prototipu izstrādi, automātikas programmēšanu un galaprodukta ražošanu. Apzinoties faktu, ka ne vienmēr klientam ir nepieciešama tieši jauna ražošanas iekārta, piedāvājam katru no posmiem atsevišķi. Mūsu pieredzējušie inženieri piedāvās optimālu risinājumu jebkurai problēmai jūsu ražotnē. Tā var būt gan novecojušas iekārtas atjaunošana un pielāgošana integrācijai mūsdienīgā ražošanas procesā, gan jaunas specializētas iekārtas izstrāde un pat ražošanas telpu inženiertīklu apvienošana vienotā tieši klienta vajadzībām pielāgotā vadības sistēmā.

Inženiertehniskais uzņēmums SIA AMI dibināts 2017.gadā. Uzņēmuma dibinātāji ir mehānikas inženieris Mārcis Zariņš, elektroautomātikas inženieris Edvīns Bogdāns un programmēšanas inženieris Valdis Bogdāns. Uzņēmums piedāvā industriālo iekārtu ražošanas pilnu ciklu. Mehāniskās un elektriskās daļas projektēšanu, prototipu izstrādi, automātikas programmēšanu un galaprodukta ražošanu. Apzinoties faktu, ka ne vienmēr klientam ir nepieciešama tieši jauna ražošanas iekārta, piedāvājam katru no posmiem atsevišķi. Mūsu pieredzējušie inženieri piedāvās optimālu risinājumu jebkurai problēmai jūsu ražotnē. Tā var būt gan novecojušas iekārtas atjaunošana un pielāgošana integrācijai mūsdienīgā ražošanas procesā, gan jaunas specializētas iekārtas izstrāde un pat ražošanas telpu inženiertīklu apvienošana vienotā tieši klienta vajadzībām pielāgotā vadības sistēmā.

Metalworking-LV

Neskatoties uz to ka mūsdienās arvien lielāka loma industriālo iekārtu darbībā ir elektonikai un elekroautomātikai, neviena iekārta nav iedomājama bez mehānikas. Stabils rāmis, mūsdienīgas pedziņas, pārdomāti izpildmehānismi ir neatņemama jebkuras ražošanas iekārtas sastāvdaļas. Pateicoties ilggadējai pieredzei industriālo iekārtu remonta un izstrādes jomā mūsu inženieri lieliski pārzin visdažādākās iekārtu mezglu izstrādes tehnoloģijas, atbilstošākos materiālus un piemērotākos mūsdienās pieejamās funkcionālās komponentes. Balstoties uz šīm zināšanām un strādājot ciešā sasaistē ar klientu, kopā spējam rast piemērotākos risinājumu jebkurai problēmai.

Neskatoties uz to ka mūsdienās arvien lielāka loma industriālo iekārtu darbībā ir elektonikai un elekroautomātikai, neviena iekārta nav iedomājama bez mehānikas. Stabils rāmis, mūsdienīgas pedziņas, pārdomāti izpildmehānismi ir neatņemama jebkuras ražošanas iekārtas sastāvdaļas. Pateicoties ilggadējai pieredzei industriālo iekārtu remonta un izstrādes jomā mūsu inženieri lieliski pārzin visdažādākās iekārtu mezglu izstrādes tehnoloģijas, atbilstošākos materiālus un piemērotākos mūsdienās pieejamās funkcionālās komponentes. Balstoties uz šīm zināšanām un strādājot ciešā sasaistē ar klientu, kopā spējam rast piemērotākos risinājumu jebkurai problēmai.

Automation-LV

Automātikas komponentes

Mehāniskie mezgli nav spējīgi izpildīt savas funkcijas, ja tie netiek atbilstoši vadīti. Mehānisko mezglu vadība ir galvenais industriālo iekārtu automātikas uzdevums. Tas ir kā neironu tīkls, kurš, balstoties uz saņemtajiem signāliem, liek izpildmehānismiem veikt konkrētas darbības. Komunicējot ar klientu, mūsu pieredzējušie inženieri spēj piedāvāt piemērotākos risinājumus, un izvēlēties mūsdienīgākos vadības un kontroles mehānismus jebkurai situācijai.

Industriālā programmēšana

Mūsdienās arvien pieaugošās ražošanas apjomu un kvalitātes prasības neizbēgami pieprasa radīt arvien komplicētākas ražošanas iekārtas. Šādu iekārtu darbības funkciju izpilde un kontrole prasa mūsdienīgus vadības algoritmus. Pārdomāts iekārtas vadības algoritms ne tikai nodrošina veiksmīgu tās darbību, bet arī paaugstina ražību un uzlabo izstrādājumu kvalitāti. Mēs lepojamies, ka mūsu inženieri spēj risināt pat ļoti komplicētus programmēšanas uzdevumus. Mēs piedāvājam pārdomātus algoritmus, gan jaunām, gan jau esošām ražošanas iekārtām.

Ieguvumi

Pēc rūpnieciskās automātikas sākotnējām izmaksām, tās turpmākās ekspluatācijas vienīgās izmaksas ir enerģija, apkopes un remonti, kas ir daudz mazākas salīdzinājumā ar cilvēku resursu izmantošanu. Rūpnieciskā automatizācijas ieviešana nodrošina darbinieku skaita samazināšanu, tajā pašā laikā saražotās produkcijas apjoms pieaug. Ieviešot rūpniecībā automatizāciju, pieaug uzņēmuma konkurētspēja, un rodas iespēja ražot produkciju patērētājam pieejamās cenās.

Automatizācija paaugstina personāla drošību.

Novecojušu iekārtu rekonstrukcija

Ne vienmēr, lai ražotu ir nepieciešama jauna iekārta. Bieži vien arī novecojušas iekārtas ir iespējams modernizēt, pielāgot mūsdienu prasībām un integrēt modernā ražošanas sistēmā. Tas vienmēr ir balanss starp investīciju apjomu un sagaidāmo rezultātu. Mēs esam atvērti jebkuram izaicinājumam, mūsu inženieri uzklausīs jūsu vēlmes apskatīs ražošanas iekārtas un piedāvās optimālākos risinājumus jūsu mērķu sasniegšanai.

Mūsdienās arvien pieaugošās ražošanas apjomu un kvalitātes prasības neizbēgami pieprasa radīt arvien komplicētākas ražošanas iekārtas. Šādu iekārtu darbības funkciju izpilde un kontrole prasa mūsdienīgus vadības algoritmus. Pārdomāts iekārtas vadības algoritms ne tikai nodrošina veiksmīgu tās darbību, bet arī paaugstina ražību un uzlabo izstrādājumu kvalitāti. Mēs lepojamies, ka mūsu inženieri spēj risināt pat ļoti komplicētus programmēšanas uzdevumus. Mēs piedāvājam pārdomātus algoritmus, gan jaunām, gan jau esošām ražošanas iekārtām.

Mehāniskie mezgli nav spējīgi izpildīt savas funkcijas, ja tie netiek atbilstoši vadīti. Mehānisko mezglu vadība ir galvenais industriālo iekārtu automātikas uzdevums. Tas ir kā neironu tīkls, kurš, balstoties uz saņemtajiem signāliem, liek izpildmehānismiem veikt konkrētas darbības. Komunicējot ar klientu, mūsu pieredzējušie inženieri spēj piedāvāt piemērotākos risinājumus, un izvēlēties mūsdienīgākos vadības un kontroles mehānismus jebkurai situācijai.

Pēc rūpnieciskās automātikas sākotnējām izmaksām, tās turpmākās ekspluatācijas vienīgās izmaksas ir enerģija, apkopes un remonti, kas ir daudz mazākas salīdzinājumā ar cilvēku resursu izmantošanu. Rūpnieciskā automatizācijas ieviešana nodrošina darbinieku skaita samazināšanu, tajā pašā laikā saražotās produkcijas apjoms pieaug. Ieviešot rūpniecībā automatizāciju, pieaug uzņēmuma konkurētspēja, un rodas iespēja ražot produkciju patērētājam pieejamās cenās.

Automatizācija paaugstina personāla drošību.

Ne vienmēr, lai ražotu ir nepieciešama jauna iekārta. Bieži vien arī novecojušas iekārtas ir iespējams modernizēt, pielāgot mūsdienu prasībām un integrēt modernā ražošanas sistēmā. Tas vienmēr ir balanss starp investīciju apjomu un sagaidāmo rezultātu. Mēs esam atvērti jebkuram izaicinājumam, mūsu inženieri uzklausīs jūsu vēlmes apskatīs ražošanas iekārtas un piedāvās optimālākos risinājumus jūsu mērķu sasniegšanai.

Contacts-LV

Kaspars-Filips-Dobrovolskis-28216717-T.-22-e1558008865510-o7wmrn9lapu55pwavjp2y4n7uc9p06inoafu888frk
Industriālo iekārtu ekspluatācijā iegūtā pieredze ļauj projektēšanas laikā paredzēt u novērst problēmas, kuras vēlāk var rasties iekārtai, to ekspluatējot. Mēs projektējam iekārtas tādā veidā, lai tās efektīvi izpildītu nepieciešamos uzdevumus, būtu drošas, uzticamas un palīdzētu realizēt mūsu klientu attīstības plānus.
Metālapstrāde ir viena no sarežģītākajām nozarēm iekāru ražošanas sfērā. Piemērotāko metālapstrādes tehnoloģiju izmantošana nodrošina saražoto detaļu kvalitāti un ilgāku ekspluatācijas laiku.
Kaspars-Filips-Dobrovolskis-28216717-T.-4-1-e1558008549346-o7wmje8lb2jj8xvr1zaz27lk4kxpftrh7gaeksguds

Industriālā programmēšana ir darbību komplekss, kas ietver ne vien kodu rakstīšanu, bet arī tehnologiskā procesa izpratni. Mūsu speciālisti spēj atrast risinājumus dažādu ierobežojošo faktoru apstākļos, kurus nosaka gan izmantojamo iekārtu, gan ražošanas tehnoloģiskā procesa īpatnības.

Pieredze ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ir nepieciešams kvalitatīvai un konkurētspējīgai industriālo iekārtu programmēšanai.

Nevienam nav noslēpums, ka vārds SIEMENS mūsdienās ir palicis par sinonīmu PLC jēdzienam.

Mēs specializējamies uz SIEMENS programējamās logikas kontrolleriem. Siemens PLC ir efektīvs risinājums gan vienkāršiem gan lieliem un kompleksajiem uzdevumiem.

Gadījumos, kad ražošanas procesā ir svarīga precīza lineāra vai rotējoša kustība, kā arī vairāku elementu sinhrona darbība, servo piedziņa ir atslēgas vārds šo prasību apmierināšanā.

Kaspars-Filips-Dobrovolskis-28216717-T.-50-e1558010676351-o7wo2xjb3okf7j7nrhifvp2zn57f818jubw6cc4gr4

Jūsu vecā ražošanas līnija spēj daudz vairāk.

Ne vienmēr ražošanas iekārtu nomaiņa pret jaunajām ir ekonomiski pamatota, jo tādas pārmaiņas prasa lielas investīcijas.

Izmantojot novecojošās ražošanas iekārtas, to lietotāji saskaras ar vairākām problēmām:

  • Dīgstāves neparedzēto remontu dēļ;
  • Brāķētas produkcijas ražošana sarežģītas iekārtas ieregulēšanas dēļ;
  • Neefektīva ražošana pārāk lielas personāla ietekmes dēļ;
  • Ražošanas apjomu samazināšana produktu konkurētspējīgās kvalitātes sasniegšanai;
  • Nelietderīga enerģijas izlietošana un citas.

Mūsdienīgas automatizācijas ieviešana vecajām ražošanas iekārtām palīdz novērst daudz zināmu problēmu, kas traucē ražošanas uzņēmumam pilnvērtīgi attīstīties esošās konkurences apstākļos.

Mūsu komanda izstrādās un realizēs automatizācijas risinājumus atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA “AMI”
Reģistrācijas numurs: 40203076471
PVN maksātāja numurs: LV40203076471

Juridiskā adrese:

Viestura prospekts 49 – 27, Rīga, LV-1005

Faktiskā adrese:

Ganību dambis 22D – 3.06, Rīga, LV-1045

Norēķinu rekvizīti:

AS Luminor
LV52 RIKO 0002 9302 3889 8
RIKO LV 2X